duminică, 26 septembrie 2010

Sfântul Voievod Neagoe Basarab

       Sfântul Neagoe Basarab a fost domnitor al Ţării Româneşti în perioada 1512-1521. A fost o persoană cultivată, cunoscător al limbilor latină, greacă şi slavonă. Înainte de a deveni domn a deţinut diferite funcţii (de grămătic, comis şi mare comis) şi a călătorit în Imperiul Otoman (la Constantinopol) şi în Europa. S-a căsătorit cu Milita(Despina), fiica despotului Serbiei, Iovan Brancovici. În scurta sa domnie s-a preocupat de starea ţarii şi a Bisericii, sub multiple aspecte.

      A continuat opera de tipărire, în timpul său apărând Tetraevangnelul (1512). A ctitorit mai multe lăcaşuri din ţară (a iniţiat pictarea bisericii Mănăstirii Dealu, a ridicat biserica Mănăstirii Snagov şi Mitropolia din Târgovişte) şi de la Muntele Athos. Cea mai măreaţă realizare artistică a sa este biserica episcopală de la Curtea de Argeş, unde cunoştinţele acumulate pe şantierele din Constantinopol i-au permis să se implice direct. Sfinţirea bisericii a avut loc la 15 august 1517, moment a cărui solemnitate a crescut prin prezenţa, pentru prima dată în Ţara Românească, a mai multor mari ierarhi ai Orientului Ortodox (patriarhul ecumenic, patru mitropoliţi,egumenii mănăstirilor din Muntele Athos) şi prin procesiunile care au urmat.

       Sfântul Voievod Neagoe Basarab a rămas în istorie şi prin opera sa, „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”, lucrare ce exprimă concepţia unui cunoscător şi trăitor al isihasmului şi cea mai de seamă operă originală din literatura veche românească.

      Neagoe Basarab a contribuit prin politica sa ortodoxă la stabilirea unui prestigiu politic şi spiritual de care Ţara Românească se va bucura multă vreme. Toate acestea au motivat canonizarea sa în 2008, cu dată de pomenire 26 septembrie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu