duminică, 18 martie 2012

Adevăratul post II

       Vă rog să întrebuinţaţi cum se cuvine timpul postului ce ne-a mai rămas. Să ne cercetăm pe noi înşine în fiecare săptămână, dar, mai bine spus, în fiecare zi, ca să dezrădăcinăm din sufletul nostru păcatele noastre şi să adăugăm dobândire de fapte bune; şi, după cum ne îndeamnă profetul, să ne depărtăm şi de rău şi să facem şi binele. Acesta-i adevăratul post.
       Mâniosul, cu gânduri pline de evlavie, să izgonească din suflet patima ce-l supără şi să îmbrăţişeze blândeţea şi bunătatea. Trândavul şi desfrânatul, îndrăgostitul în toată voia de frumuseţile trupurilor, să pună frâu gândului, să-şi înscrie în inima lui legea lui Hristos, care spune: “Oricine caută la o femeie spre a o pofti, a şi făcut desfrânare cu ea în inima lui.” (Matei 5,28); să alunge patima desfrânării şi să se cuminţească.
       Cel slobod la limbă, care grăieşte tot ce-i trece prin minte, să imite iarăşi pe fericitul profet David şi să spună: “Pune, Doamne, pază gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele.” (Psalmi 140,3); să nu mai grăiască niciodată cum se întâmplă şi cum îi vine la gură, vrute şi nevrute, ci să asculte pe Pavel care spune: “Tot strigătul, mania, hula, vorbele de ruşine şi vorbele proaste să se lepede de la voi împreună cu toată răutatea.” (Efeseni 4,31)
       Dacă ne îngrădim aşa toate mădularele noastre, vom putea săvârşi numai fapte de virtute; vom putea să ne îndeletnicim limba cu doxologii şi laude spre slava lui Dumnzeu, auzul cu ascultarea şi învăţarea cuvintelor dumnezeieşti, mintea cu înţelegerea cuvintelor dumnezeieşti, mâinile, nu cu răpiri şi lăcomie, ci cu milostenii şi faceri de fapte bune, picioarele, nu la spectacole vătămătoare, ci la biserică, la mănăstiri, la raclele sfinţilor mucenici, pentru ca, dobândind de la ele binecuvântare, să nu cădem în cursele vrăjmaşului.
       Dacă suntem cu atâta luare aminte şi ne îngrijim aşa vom putea culege folos şi de pe urma postului, vom putea scăpa şi de uneltirile diavolului şi vom putea atrage mult ajutor de sus.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, Trad din limba greacă veche şi note de Pr.Prof. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 2003, pp. 165-167.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu